• همایش مدیریت ارتباطات اثر بخش در خانواده
  • مدیریت ارتباطات موثر در خانواده
  • سمینار دیسک
  • سمینار دیسک و خانواده
کارگاه رفتاری شناسی و مذاکرات تجاری با مدل دیسک در اصفهان برگزار شد
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به آقای تفرشی می باشد
طراحی و پیاده سازی : وب پلاس ، گروه توسعه وب ایران