رفتار شناسی با مدل دیسک

در حال بهره برداری از مزایای این پکیج در حوزه های فروش، رهبری، تعارضات، استخدام، جانمایی کارکنان، کانون های ارزیابی، کارتیمی، ارزیابی ریسک رفتاری، توسعه فردی، کوچینگ، مد، ورزش، زوجین، استعدادیابی ، تغییرات سازمانی ، و مشاوره های شغلی و تحصیلی هستیم

 رفتار شناسی با مدل دیسک اکنون جزء مدل های رفتاری بیشتر سازمان های پیش روی ایرانی شده است و کشور ایران نیز همگام با کشورهای توسعه یافته در حال بهره برداری از مزایای این پکیج در حوزه های فروش، رهبری، تعارضات، استخدام، جانمایی کارکنان، کانون های ارزیابی، کارتیمی، ارزیابی ریسک رفتاری، توسعه فردی، کوچینگ، مد، ورزش، زوجین، استعدادیابی ، تغییرات سازمانی ، و مشاوره های شغلی و تحصیلی هستیم که البته در برخی از حوزه ها مانند مد و ورزش در شروع راه هستیم .این پکیج ظرفیت های زیادی در حوزه کسب و کار و خانواده دارد و می تواند بسیاری از چالش ها را با هزینه های ناچیزی حل کند یا هزینه های آن مشکل را کاهش دهد. اخیرا مصاحبه ای داشتم با یکی از مدیران فروش بیمه در کشور که در کارگاه های دیسک " کلینیک کسب و کار ایرانیان شرکت " شرکت کرده بود با استفاده از این مدل توانسته بود ظرف مدت کوتاهی دستاوردهای شگرفی در حوزه مالی و عملکرد رقم بزند. پکیج دیسک صرفا یک تست و یک دوره آموزشی نیست بلکه دانشی عمیق و فراگیر و زمینه های کاربردی وسیعی دارد. علاوه بر بحث های علمی و فنی از ویژگی های منحصربفرد دیسک کاربردی بودن آن، ارتباط قوی با مخاطب و ماندگاری در زمان طولانی در مخاطبین خود و نگاه مثبت به افراد است . استفاده از مدل دیسک بشکل فزاینده ای در حال افزایش است و مدیران ارشد، مدیران منابع انسانی، مدیران پروژه، مشاورین، روانشناسان و مددکاران علاقه و ارتباط خوبی با این پکیج برقرار کرده اند و طی 7 سال گذشته و برگزاری بیش از 600 کارگاه حرفه ای در سطح کشور کارآمدی این پکیج اثبات شده است.  تا کنون موفق شده ایم یکصد مدرس دیسک  را با کیفیت و استاندارد بالایی در سطح کشور آموزش بدهیم که این افراد در استانهای مختلف حضور فعال دارند و مشغول به خدمت به هم شهری های خود هستند. اکنون با شوق و امید، نگاه مثبت در صدد برگزاری چهارمین کارگاه رفتار شناسی دیسک توسط اینجانب و دکتر مرادی در سطح کشور هستیم .