سمینارها

کارگاه ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک برای روسا و اعضای هیات مدیره کانون کلینیک های مدد کاری کشور در  روز پنج شنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه در هتل صدا و سیمای مشهد با ارایه تسهیل گری استاد تفرشی و استاد رحیمی برگزار شد .

دوره 25 ساعته ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک در دیماه برای کارشناسان ارشد شرکت مپنا برگزار شد در این دوره مباحث تئوری ، کارگاهی ، بازیهای تیمی و همچنین کوچینگانجام شد

سمینار  دیسک در مورخ 26-07-94 برای مدیران شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد .

 اولین دوره تخصصی دیسک (سطح 2 ) با حضور دو مدرس در مورخ 6/07/94 برگزارشد

دومین دوره کارتیمی بر اساس مدل جهانی دیسک در مپنا به پایان رسید15/06/94  دوره ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک در مورخ 11/06/94 برای مدیران ارشد برق منطقه ای آذربایجان در   تبریز برگزار شد

 سمینار 3 ساعته ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک برای 60 نفر از معاونین ، مدیران منابع انسانی هلدینگ دارویی تامین در تاریخ 10/06/94 برگزار شد

 دوره جدید 4 ساعته سبک های رهبری بر اساس مدل جهانی دیسکدر تاریخ 28/05/94  در شرکت توزیع دارو پخش برای مدیران ارشد سازمان برگزار شد