درباره من

دکتر علیرضاتفرشی

دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

كارشناس ارشد مالي

دو دهه فعاليت در حوزه هاي توسعه و سرمايه هاي انساني 

مدرس صنعت و دانشگاه

ارتباط صنعت و دانشگاه در امور پژوهشي

توسعه استعدادهاي رهبري

پايداري شركتي

مشاور جذب و استخدام 

کوچ کسب و کار 

مشاور و مدرس مهارت های نرم